J.C.S. Warendorf
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Adelboden, 2 augustus 1924

Adelboden 2 Aug. 1924

 

Beste Menno,

Voor de goede orde meld ik je vanuit dit kosmisch-schoone oord, waar 't alleen maar al te veel regent, even dat ik zoo juist 't gevraagde P.C.-artikel heb verzonden aan jouw adres ter Clause. Mocht je er zelf niet zijn, geef ze dan even bericht het open te maken, als 't je tenminste goeddunkt. Ik hoop maar dat 't goed van lengte en beter van inhoud is. -

Intusschen, zoo gezegd, is 't hier heerlijk; wat niet wegneemt dat ik nog wel eens aan mijn Holl. kennissen en vrienden denk, wat zich uit in 't formuleeren van den wensch dat ook hun vacantie ten platten lande alleszins slagen moge 'tzij geslaagd zijn moge.

Hoewel hier de schoonheid der Hollandsche wolkenkleuren niet te vinden is, 't leven en bewegen in ijlere lucht is op zichzelf 'n genoegen, waarvan ik je te A. in kleuren en genoegen zal opdisschen (NB. dit is 'n uitnoodiging om je eens spoedig bij me te zien). - Gister zijn we tot boven de 2000 M. geklommen! Misschien lokt je dit wel aan om van de interessante Rhaetische bevolking, volgens Heymans rechtstreeksche afstammelingen van de Romeinen, een uitgebreide studie ter plaatse te ondernemen. We blijven hier tot Maandag over 'n week, en komen dan na 'n trek over verder Zwitserland weer zoetjes aan thuis.

Tot dan, steeds gaarne

je Hans Warendorf

Grand-Hotel Adelboden

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie