Briefwisseling Menno ter Braak - Constant van Wessem

Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 27 januari 1926

Amsterdam, 27 Jan. '26

Zeer geachte Heer Ter Braak

De Redactie van de Vrije Bladen meent dat uw ‘Martyrium’, hoewel het zeker goede gedeelten bevat, als geheel niet zoo geslaagd is. Zij moet te meer u de plaatsing af raden omdat dit proza onder uw essayistisch werk blijft en u als essayist een naam heeft te verliezen. Misschien heeft u eens iets anders voor ons, een gelukkiger worp?

Intusschen,

met vr. groeten

namens de Red. Vrije Bladen

C. van Wessem

(tusschen haakjes: vergeef mij dit officieel gesteld briefje, maar 't moest zóó, van den heer Binnendijk!)

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie