Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

Hilversum, [vóór 27 juli 1926]

Hilversum

Dalweg 15

Geachte Heer Ter Braak

Mag ik uw artikel over ‘Film-aesthetiek’ binnen niet al te langen tijd tegemoet zien? Ik zou er graag inzage van hebben voor ik Jordaan vraag iets te schrijven; want ik wil vermijden dat twee schrijvers hetzelfde onderwerp (en wellicht tegen gesteld) behandelen. Dan kan ik Jordaan aangeven waarover ik graag iets van hem had.

Gaarne

met bel. groeten

Constant van Wessem

P.S. Ik reken er op dat uw artikel uitvoerig zal zijn en niet te kort, want ik heb ruimte genoeg beschikbaar.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie