Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

Hilversum, 2 mei 1927

Hilversum 2 Mei '27

Waarde Heer Ter Braak

Inderdaad is het niet heelemaal in den haak [onleesbaar] Querido heeft in het begin geprotesteerd tegen een al te groote belasting der redactioneele uitgaven, omdat er door v. Looy's toedoen van verleden jaar meer dan 70 abonné's waren afgegaan op welke verliespost hij niet had gerekend (f 4000 meer!) Hij is inderdaad niet krenterig, maar het is gewenscht vooral in het begin onzerzijds wat goede wil te toonen; blijkt dat het abonné's-tal groeit, dan staan wij ook sterker in de schoenen. Als noodmaatregel honoreert de redactie momenteel Marginalia niet en Boekbespreking. Boekbespreking niet, omdat de schrijver dan de recensie-exemplaren vrij heeft, marginalia niet, omdat dit meestal geen directe ‘literatuur’ is, doch aardigheden, polemiek, ruzie, enz. Maar wij zullen zoo gauw mogelijk ook deze inderdaad tot onbillijkheid leidende onderscheiding zien op te heffen.

Met vr. groeten

Constant van Wessem

Nog iets anders:

Van Looy had 200 overdrukken van het filmnummer liggen, gereed voor aparte uitgave. Hij [vermocht] deze niet uit te geven evenmin als te honoreeren. Ik heb deze 200 exemplaren van hem gekocht en door ‘de Branding’ te Utrecht doen verschijnen. Ik ben hierdoor in staat niet alleen de uitgave toch in boekformaat te doen verschijnen, zooals het plan bij de opzet reeds was, doch ook den schrijvers een héél klein honorarium uit te keeren, dat ik zal rond zenden, zoodra de Branding met mij afgerekend heeft. Veel kan het niet zijn: met een oplaag van 200 is weinig te beginnen, zelfs kan den schrijvers geen gratis exemplaar meer gestuurd worden. Gaat deze kleine oplaag goed weg, dan verschijnt een vermeerdere tweeden druk, met betere condities. Een ‘zaakje’ is het voor mij niet; ik moet zelfs mijn eigen honorarium zoo goed als geheel op offeren, maar vooral tegenover onze uitgenodigde medewerkers van buitenaf achtte ik het een eere-schuld, sinds v. Looy's nalatigheid ook hen dupeerde. - v.W.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie