Constant van Wessem
aan
Menno ter Braak

Hilversum, [vóór 5 augustus 1932]

Bergweg 20, Hilversum

Beste Menno,

Via Bouws zond ik mijn roman Een vuistslag naar Forum.

Er zijn in het manuscript nog enkele kleine verbeteringen aan te brengen, hier en daar een wat te vlakke zin of een minder goed woord, maar dat komt in de eventueele proef wel in orde.

Alleen, doe mij het plezier en wanneer jullie het nemen plaats het dan nog in de resteerende afleveringen van dit jaar (desnoods gedeeltelijk, als het niet anders kon). Een en ander in verband met het niet te loochenen feit, dat mijn pecuniaire nood helaas niet maar denkbeeldig is ...

Hartelijke groeten, tàt

Constant van Wessem

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie