[p. 660]

Bij de kronieken

De in chronologische volgorde in de delen 5-7 van het ‘Verzameld Werk’ opgenomen ‘Kronieken’ zijn van eind 1933 tot Mei 1940 regelmatig des Zondags in het Haagse dagblad Het Vaderland verschenen.

Zij zijn niet alle van gelijk niveau en dit deed de gedachte bij ons opkomen, er een keuze uit te doen. Hiertegen deden zich echter bezwaren gelden. Niet alleen bleek het ondoenlijk een deugdelijke maatstaf te vinden, maar ook scheen het ons tenslotte juister, de lezer het volledige panorama dezer kronieken voor te leggen, het aan hem zelf overlatend zich daarin naar eigen smaak en voorkeur te oriënteren.

Wij besloten dus tot volledige publicatie, met uitzondering van die artikelen, die de auteur zelf geheel of ten dele in ander verband of in omwerking heeft gepubliceerd, en die men in deel 4 van het ‘Verzameld Werk’ zal aantreffen. Voorzover bij die gedeeltelijke herpublicatie door de auteur een substantiële rest is overgebleven, is deze als fragment in de drie delen ‘Kronieken’ ondergebracht. Een enkele maal werd een niet-essentieel, als addendum aandoend, slotfragment van een kroniek weggelaten.

De in het boek In Gesprek met de Onzen bijeengebrachte artikelen - die de auteur wel had uitgekozen, maar niet meer heeft kunnen bewerken - vindt men, voorzover het Zondagskronieken zijn, op de plaats waar zij chronologisch thuishoren, eveneens in de drie delen ‘Kronieken’ afgedrukt. Hetzelfde geldt voor de kronieken uit Reinaert op Reis en Waardigheid en Macht. De andere stukken uit deze - als zodanig niet herdrukte - bundels zijn in deel 4 van het ‘Verzameld Werk’ opgenomen.

 

Commissie tot Redactie van het Verzameld Werk