Sans famille. Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk

Toelichting

Uit Batten/Stols:

1947

56. SANS FAMILLE

Drie brieven over een hedendaagsch vraagstuk. Jan Greshoff / Menno ter Braak / E. du Perron. 

[Vignet] De bezige bij, Amsterdam.

24 blz. 17 × 26. Omslag van crèmekleurig opdikkend papier in lichten donkerbruin bedrukt met tekst: ‘Sans Famille / J. Greshoff / Menno ter Braak / E. du Perron. [Vignet]’. Colophon op blz. 21: ‘“Sans Famille” verscheen voor de eerste maal in “Groot Nederland” van 30 Mei 1936 en werd in dezen vorm nooit herdrukt. De brief van J. Greshoff werd opgenomen in “In alle Ernst” (P.N. van Kampen, Amsterdam), die van Menno ter Braak in “In Gesprek met de Vorigen” (Nijgh & van Ditmar, Rotterdam) en die van E. du Perron in “In deze grootse tijd’ (A.A.M. Stols, 's-Gravenhage). Uitgegeven onder het teken van Het Zwarte Schaap’. Op blz. 4: Eerste druk 1946. 

N.B. De brief van E. du Perron werd gebundeld in: In deze grootse Tijd, zie no. 55.

naar hele bibiografie


Aantekeningen:

Deze uitgave is de enige, afzonderlijke publicatie van Sans Famille. De brieven werden in 1936 gepubliceerd in het tijdschrift Groot Nederland. De tekst van Du Perron’s brief werd door hem herzien en verwerkt in de kopij voor de (postuum verschenen) bundel In deze grootse tijd en werd - in die context - ook opgenomen in het deel 5 van het Verzameld werk (Amsterdam, G.A. van Oorschot, 1956; p. 183-187).

Zie ook de brieven: Menno ter Braak aan Jan Greshoff, 14 februari 1936Menno ter Braak aan Jan Greshoff, 2 maart 1936; E. du Perron aan Menno ter Braak, [25 maart 1936].