79. E. du Perron aan M. ter Braak
Gistoux, Vrijdag
. [14 Augustus 1931]

aant.

Beste Menno, Gelijk hiermee zend ik je 2 exx. van die rijmprent van Willink en Van Vriesland, waarin de 2 regels voorkomen, die zoo mooi op Huxley slaan. Tusschen haakjes, P.C.P. schijnt toch eenvoudigweg een ietwat gemaniëreerde term te zijn voor Counter-Point, Contra-punt. Ik heb ongelijk gehad met de pugilistische term to counter (a blow) met Huxley in betrekking te brengen, ondanks de moorddadigheden van den heer Spandrell.

[p. 124]

Van de rijmprent is 1 ex. voor jou, 1 ex. voor Elisabeth de Roos, indien zij dezelve aanvaardt.

Bouws vertrekt wschl. in groote haast van hier, [...]

Laat spoedig wat van je hooren, en doe mijn groeten aan je charming hostess. Wat bèn ik Engelsch vandaag! Je

E

P.S. - Een teekening in den trant van deze (van de rijmprent) zou lang niet slecht zijn voor de 2e druk van je Carnaval. Van Koch dan, inpl. v. Willink; en misschien iets minder zwart!

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie