Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Amsterdam, 9 september 1929

9 September '29

 

Beste Menno,

Herinnering aan Ertsredactie-vergadering op Woensdag a.s. 3 uur in American. Bijgaande aanvullingslyst geeft voor jou geen werk, daar D. en E. Woensdag wel beantwoord kunnen worden. In het geval Lichtveld (vandaag getelegrafeerd) nog niets van zich laat hooren, zullen jy en ik het proza-werk moeten overnemen. Denk je over je essay-inleiding. Plan: een algemeen stuk van +- 1000 woorden en wellicht een toevoeging naar aanleiding van de binnenkomende copiE. Ik denk over ‘de critiek’ in ruimeren en engeren zin te schrijven.

Hartelyke groeten,

t.t. Henrik Scholte

 

Erts 1930

Essay

(Ter Braak)

 

Stand 16 September

 

Ingekomen: Hammacher, Verhoeven, Vermeulen, Otten (deze beide laatsten naar zetterij).

 

Na 11 Sept. uitgen.: Dr. H. van Loon, P. v.d. Meer de W., Maurice Roelants (via Scholte).

 

Verzoeke navraag: Herm. v.d. Bergh, Coster Dirk, Pijper, Joh. de Meester Jr., ter Braak: Inleiding, El. de Roos.

 

Bizonderheden:

Wichman: door Scholte nagelaten proza gevraagd

Nijhoff en van Vriesland: beiden om tooneel gevraagd door Kelk.

Lichtveld is komen opduiken. Ik had echter de proza-menschen reeds geschreven en was aan de inleiding begonnen. Heb hem dus gevraagd het werk, dat ik eerst van plan was, over te nemen en een inleidend essay over Nederlandsche en Europeesche litt. te schryven. Helman voor proza gevraagd.

 

Is, vergeleken met de vorige Erts en je eigen meening jouw afdeeling op deze manier volledig en neem jy dus de verantwoording er voor op je?

Stuur my naar myn huisadres wat persklaar is even toe.

Scholte

 

Bewaar je zooveel mogelijk de correspondentie voor het archief?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie