Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

Nieuwer Amstel, 1 september 1930

1 September 30

 

Beste Menno,

Blij dat je weer in het eigenlijke Holland bent. Verstuur thans wel terstond de uitnoodigingen proza, want 15 September is heusch een termijn. Adressen weet ik ook niet alle, je een lijst te sturen is een ontzettend gezoek. Het beste is, dat je mij de brieven, die je persé niet aan een adres of via een vriendenadres kunt sturen, allen tesamen in enveloppes naar mij toestuurt. Ik zal dan wel zien welke ik er nog van kan adresseeren.

Betracht echter in verband met het belangrijk ingekrompen volume van het boekje wel uiterste zuinigheid, vooral voor lange prozastukken. En alleen het allerbeste, niet teveel menschen. Tot je prozarubriek behooren ook essayisten, die niet over tooneel, muziek of schilderkunst schrijven.

Je bent vrij in je keuze, met deze restrictie, dat het ingekomene natuurlijk ter tafel gebracht zal worden en door de redactie gezamelijk wordt behandeld. Als jij het gekozene en het ingekomen product zelf kunt verdedigen is er natuurlijk practisch geen reden om het te weigeren.

Ik zou alleen vermelden: normaal honorarium, omdat wij in verband met de opmaak niet vooruit kunnen zeggen hoeveel pagina's een bijdrage zal beslaan. Bovendien zullen wij na verschijnen van het boekje bijeen moeten komen om de ‘buit’ naar redelijkheid te verdeelen.

Postpapier ontving ik hedenmorgen, voor elk der redacteuren met adres bedrukt, van Nypels. Ik zal het morgen naar je adres (dat er reeds op vermeld staat) sturen. Of nee, ik had je toch willen schrijven of je a.s. Woensdag met Jordaan en mij bij Clausen kunt vergaderen over Filmliga. Dat moet hoognoodig. Zie je vrij te maken (half drie klokslag) en neem mee wat ter zake dienende mocht zijn. Als ik niets van je hoor neem ik aan dat je komt (Jordaan is reeds aangezocht). Wil mij bij verhindering morgen (Dinsdag) tegen 6 uur opbellen.

Als je komt, zal ik dan ook het postpapier naar Clausen meenemen. Anders stuur ik het morgenavond.

Hartelijke groeten en hopelijk tot Woensdag,

t.t. Henrik Scholte

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie