Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Eibergen, 25 augustus 1930

Eibergen, 25 Aug.1930

 

B.H.

Zoo juist ontving ik je brief over ‘Balans 30/31’. Alle hulde voor het tot stand brengen der overeenkomst, waarvan ik de voorwaarden natuurlijk gaarne onderschrijf. Ik wil ook met genoegen de uitnoodigingen betreffende het proza verzenden, maar ik kon tot op heden niets doen door het uitblijven van positieve berichten.

Voor ik de invitaties verzend, zou ik graag nog het volgende vastleggen:

1o Ben ik vrij in mijn keuze, of moet ik tot de redactievergadering van 15 Sept. een slag om den arm houden? Ik heb n.l. je vroegere beschrijvingsbrief niet hier.

2o Ik weet bijna geen adressen. Wil je me een afschrift van de prozamedewerkers van het laatste Erts doen toekomen? Met de adressen. Ik kan dan meteen zien, of die lijst aanvulling behoeft.

3o Kan ik de uitgenoodigden opgave van honorarium verstrekken, zooals in je brief vermeld staat? En hoeveel letters bevat ongeveer één pagina?

 

Hierover nog graag even nader bericht. Mijn adres is tot Woensdag nog hier, daarna Beukelsdijk 143b, Rotterdam. (tel. na 1 Sept.31516).

h.gr.,tt.

Menno ter Braak.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie