D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

Baarn, 6 september 1930

Baarn: 6 Sept. '30

 

Beste Menno,

Henri Bruning, wien ik om gedichten vroeg voor ‘Balans’, zond daarbij nog een fragment uit zijn, in voorbereiding zijnden, roman: ‘Jeanne d'Arc verloofd’. Hij wilde graag, dat dit stuk voor plaatsing in aanmerking kwam, en ik doe het dus jou hierbij toekomen. Hij sloeg zelf voor: Hfdstuk III uit dit fragment op te nemen, indien de redactie tot keuze mocht overgaan. Door de drukte heb ik het niet zelf eerst gelezen. Er is natuurlijk principiëel geen bezwaar tegen, wanneer één auteur in twee of meer rubrieken optreedt. Denk daaraan bij je uitnoodigingen, en ga ook de dichters na, die proza schrijven! Het zijn er - althans essayistisch! - vele.

Die 29 uren gaan mij nog net even nekken. Gisteren gaf ik 7 uren; de laatste twee middaguren in eindexamenklassen, terwijl tegen de open ramen vijf metselaars aan het bikken waren van wege de schoolverbouwing. Eenvoudig om gek te worden!! Bruyn en V.d.H. zijn het er nu over eens geworden, dat ik met 1 Jan. naar A'dam ga. Ik zit dus nog bijna 4 maanden aan die lesroosters vast. Met dat al hoop ik voor 15 Sept. nog iets te kunnen schrijven voor Balans. Maar reken er nu maar niet op.

Aardig stuk van Vic in de N.R.C., dat tweede. - Tot Zaterdag! Je hoort nog wel, hoe laat wij komen.1)

Ons beider hartelijke groeten,

je Dirk

 

¹) We komen 14.36 R'dam - Maas. Kom je ons dan halen? Heb het meteen maar even nagekeken. Adio!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie