D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak (Eibergen)

Baarn, 27 augustus 1930

Baarn, 27-8-30

 

Beste Menno,

Dank je wel voor het levensteeken uit Duitschland. Was het een prettige reis? Ja, Nürnberg en Frankfurt zijn mooi. In Rothenburg ben ik niet geweest, maar in München wel. Jij ook? Munche, zou de ouwe Six zeggen, zaliger gedachtenisse!

Toen wij uit België terugkwamen, ontbrak ons nog de gelegenheid nog eens van Zutfen uit naar Eibergen te reizen. Op die manier hebben wij elkaar de heele vacantie niet gezien. Enfin, laten we afspreken gauw naar Rotterdam te komen. Is je huis naar je zin geworden? Wij zochten dezer dagen in Amsterdam alvast, maar kunnen nog geen definitieve keus doen, hoewel er bijzonder geschikte woningen waren, omdat ik nog steeds niet weet, wanneer wij hier weg gaan. Waarschijnlijk zal dat Kerstmis worden, maar zeker is er niets doordat de heeren rectoren zich zonder adres op reis bevinden.

Direct na aankomst in Baarn heb ik mij met de borst geworpen op het schrijven van uitnoodigingen voor Balans. Daarover wil ik nog even met jou van gedachten wisselen. Ik heb n.l. weinig lust, om Van Eyck voor verzen te vragen, maar zou jou wel adviseeren, als je het nog niet hebt gedaan, hem om een essay te verzoeken. Kan ik daarop rekenen, want ik vind, dat hij niet ontbreken mag door ons toedoen. Verder: wil je onder jouw proza-rubriek iets van mij opnemen, of ben je er tegenstander van, om zelf als redacteur in het boek te verschijnen met eigen werk? Ik hoorde van Scholte, dat hij jou wou vragen om een opstel over film; hij laat dus dat standpunt van verleden jaar weer varen en als dat de algemeene regel is, zou ik wel een bijdrage willen leveren in jouw afdeling. Schrijf me onomwonden, hoe je daarover denkt.

Met veel vreugde las ik, dat je roman den staat van geboorte verlaten heeft voor een gevorderder stadium. Veel succes met de bewerking van de rest. Heet hij nog Octavianus? Binnenkort hoop ik over het Carnaval te schrijven. Ben momenteel aan het lezen en verzen creëeren. God zegen de greep!

Vraag jij ook Gerard Wijdeveld voor proza? Hij is bezig aan een boek over Jeanne d'Arc, dat heel goed moet zijn. Zijn adres is: Aelbertsbergstraat 104, Haarlem. Stuur me eens een lijstje van de door jou genoodigden, om event. je nog een aanvulling te zenden, als me wat te binnen schiet. Du Perron? Tusschen haakjes: er loopen geruchten, dat jij met Du Perron en Slauerhoff...... een tijdschrift gaat oprichten. Is dat waar? Waarom, zoo ja?

Laat gauw iets hooren! Onze hartelijke groetenissen ook aan de huisgenooten,

en een poot van

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie