Henrik Scholte
aan
Menno ter Braak

31 oktober 1932

31 October 1932

 

Beste Menno,

Als resultaat van de heden gehouden redactie-vergadering zou ik je willen mededeelen, dat wij je stukje over Clair niet alleen graag zullen opnemen, maar dat wij – speciaal Jordaan en ik – ook ongezien de film je oordeel over Clair onderschrijven.

Met het oog op de vele kleine filmcritiekjes, die reeds voor het volgende nummer binnen zijn zou ik van je bijdrage graag een zelfstandig artikeltje maken. Ik heb het op de copie genoemd ‘Clair Obscur’. Mocht deze woordspeling je niet aanstaan, dan kun je het altijd nog in de proef die je ontvangt, veranderen.

Wij hopen, dat ook in het vervolg je medewerking op de activa van het blad gezet kan worden.

Met vriendelijke groeten

t.t.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie