Menno ter Braak
aan
Henrik Scholte

Rotterdam, 22 november 1932

B.H.

Gisteren kreeg ik bezoek van een kennis, die mij een en ander vertelde over een ander en gemeenschappelijken kennis, te weten J. van Raab van Canstein, die de film ‘Quand les Epis se courbent’ heeft gemaakt. Deze laatste schijnt in groote malaise te verkeeren, omdat hij die film destijds in verkeerde handen heeft gegeven en er daardoor niet de juiste introductie voor heeft kunnen vinden. Hij zit geïsoleerd in Parijs en zou graag iets doen, om in contact te komen met de Filmliga en aanverwante organen.

Zou je er niet iets voor voelen, hem eens te polsen over mogelijke medewerking aan ‘Filmliga’? Hij lijkt mij daarvoor zeker geschikt, voorzoover ik herinneringen aan hem bewaar, die uit mijn gymnasiumtijd stammen. Bovendien moet hij goed thuis zijn in de filmintimiteiten van Parijs en er bovendien veel verstand van hebben. In ieder geval heeft hij tijd en lust, om zich uit te sloven en een proef zal allicht te nemen zijn. Ik zou het op prijs stellen, ook om R.v.C. een dienst te bewijzen, als je contact met hem zou willen zoeken.

Zijn adres is: Jhr. J. van Raab van Canstein, 3 Av. J.B. Clément, Boulogne s. Seine.

Bij voorbaat mijn dank.

h.gr.,

tt. Menno ter Braak

 

N.B. De titel ‘Clair Obscur’ was goed bedacht!

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie