Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Rotterdam, 21 november 1932

21 Nov. '32

 

Beste Jan,

In de eerste plaats een hartelijk dankwoord voor de toezending van je ‘Mirliton’, dat ik al gelezen heb. Het is ongelijk, voor mijn gevoel. Tot de allerbeste verzen reken ik ‘Vriend van mijn jeugd’ en ‘De Najaarsopruiming’ (ik bedenk het nu maar uit mijn hoofd), terwijl er veel goeds in staat en ook eenig slechts naar mijn smaak. Het bekende Margot-gedicht is ontzaglijk aardig, maar mist juist datgene, wat het voor mij tot je beste werk zou kunnen maken. Leesbaar is de heele bundel, wat op zichzelf ook al een compliment voor een bundel is, in mijn onpoëtische mond tenminste. En met wellust heb ik ‘Cinema Militans’ op school voorgedragen. (Margot alleen in klasse VI gymn.).

Van Kampen is bereid ‘Coster’ te exploiteeren tegen 10% kostenvergoeding, heel fatsoenlijk dus. Ik wacht nu nog op Nijkerk, om het drukken te laten beginnen!

De verzen van Elsschot zijn best! ‘Het huwelijk’ zelfs magnifiek! Ik zal het zeker in het Januari nummer duwen, wees daarvoor niet bang!

hart. gr. ook voor je familie

je Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie