Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

15 november 1932

15 Nov '32

 

B.J.

Hierbij het ‘schrijven’ van dr. Donkersloot, ter bekeering van zondaren. Het is herderlijk gesteld en beoogt den herbouw der goede zeden in de laghe landen bi der see.

De verzen van v. Loo heeft Bouws nog, of misschien zijn ze zelfs nog bij Maurice. Ik zal je echter nadat ze de circulatie en keuring hebben doorgemaakt, in handen zien te krijgen.

Het boek van Lou Salomé ken ik niet. Ik zal het bestellen (Grasset?). Ik betwijfel de genialiteit van de dame in quaestie aanmerkelijk, ze lijkt me, voorzoover ik gegevens heb, ‘a bit hysterical’, maar ik kan me vergissen!

En schrijf me spoedig over het geld! En over je bezwaren tegen Stols! Want ik moet langzamerhand tot daden overgaan en ‘eigen beheer’ lijkt me ook gevaarlijk.

hart. gr. aan je magen!

tt. Menno

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie