Menno ter Braak
aan
H. Marsman (Utrecht)

Eibergen, 4 augustus 1932

Eibergen, 4 Aug. '32

Beste Henny

Zooeven ontvang ik van de giro bericht van overschrijving van f 3.60, afkomstig van jouw gironummer? Why? Ik kan absoluut niet bedenken, waarvoor ik geld van je zou te vorderen hebben. Wil je het even (naar Eibergen) toelichten? Het kan misschien een vergissing zijn.

Ik logeerde eenige dagen in Spa bij Eddy, zeer naar genoegen. We zonden je een poëtische briefkaart met een miss, geloof ik. Je stuk over de Haan vond ik erg matig, maar ik was voor plaatsing, omdat ik er in geattaqueerd werd. Een slechte reden waarschijnlijk; maar ik ben werkelijk bang voor verkeerde interpretatie over ‘aanvallen’. Je beschuldiging van ignorantie lijkt me ongelukkig geformuleerd, maar ik heb er verder niets tegen; bedoel je er overigens feitelijke of mentale onkunde (ongevoeligheid) mee?

Ik zit nu voor een week of wat in Eibergen. Mijn roman schiet op naar het einde; en de jouwe? V.W. heeft zijn ‘vuistslag’ al toegediend, ik kreeg het manuscript echter nog niet.

Geef dus even asem op mijn financieele vraag, want ik ben ongelukkig met geld, dat me niet toekomt.

H.gr., ook voor Rien

je Menno

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie