Menno ter Braak
aan
H. Marsman

Den Haag, 21 juli 1934

den Haag, 21 Juli '34

Pomonaplein 22

 

B.H.

Hartelijk dank voor je brief. Het zou me erg spijten, als je mijn bedoeling verkeerd begreep. Van vervreemding is in zooverre geen sprake, dat ik zelfs niet weet, of we elkaar al dan niet vreemd geworden zijn. Ik denk eigenlijk: absoluut niet! Maar ik had altijd tegenover jou het gevoel, dat we in geschrifte langs elkaar heen gingen en in een gesprek elkaar dadelijk begrepen. Zoodra ik met je praat, ben ik im Bilde, zoodra je schrijft, komt er een sluier. Je stijl verbergt veel, lijkt me, veel meer dan je persoonlijke aanwezigheid. En hoe dan in brieven te discussieeren, als er in zoolang geen gesprek is geweest? Je ziet, het vervreemden neem ik niet ernstig en alleen als gevolg van tijdelijke omstandigheden. Dumay en de Blécourt bijeen: Dumay zou met Blécourt geen brieven kunnen wisselen, maar hoogstwaarschijnlijk uitstekend met hem kunnen praten! (Zonder Rutgers erbij, indien mogelijk!). Coster heeft (tusschen haakjes) in De Stem juist over Angèle gedivageerd op een wijze om er zeeziek van te worden. Hij vindt je vergeleken bij het walgelijk duo T.B.-du Perron een edel mensch, maar verder ook niks. Kom in De Stem, en je bent de held.

Ik hoor zoo nu en dan met pleizier van Vestdijk over jullie romantischen correspondentie!

Kreeg je Forum met je Panopt.? Je novelle staat al lang gezet, maar werd nog niet geplaatst. In ieder geval spoedig.

De Nietzsche-litteratuur beheersch ik niet, en die van de nazi's is ronduit idioot, voor zoover ik ze ken. Klages heeft een vrij goed stuk over N. geschreven; het werk van Andler ken je zeker wel; en Bertram is ook de moeite waard. Maar wat heb je aan boeken over N.? Er is m.i. geen ander contact met hem mogelijk dan man tegen man. Commentaren zijn goed voor George en Joyce, N. wordt er alleen maar door verwijderd en verclicheerd.

Lees vooral "Pages de Journal" van Gide (ook over Nietzsche). Uitstekend. Juist bij de N.R.F. verschenen.

Ik hoop, dat je gauw weer hier komt. Wij gaan a.s. Zaterdag met vacantie, een week naar Zwitserland, denk ik. Van 29 Juli - 25 Aug. ben ik te bereiken in Eibergen. Daarna weer hier.

Nog veel prettigs in het Zuiden!

hart.gr. voor jullie beiden, ook van Ant,

je Menno

 

Dank voor foto! Ik heb helaas geen retourexemplaar.

 

Origineel: Den Haag, Koninklijke Bibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie