Menno ter Braak
aan
P.H. Ritter Jr.

Rotterdam, 26 oktober 1931

26 Oct. 1931

 

Zeer geachte Heer Ritter

Naar aanleiding van Uw vriendelijk schrijven van 24 dezer verzocht ik heden de fa. van Loghum Slaterus U een exemplaar van het ‘Carnaval’ toe te zenden.

M.v.gr., hoogachtend,

Menno ter Braak

 

Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie