P.H.Ritter Jr.
aan
Menno ter Braak

24 oktober 1931

Den weledelzeergeleerden Heer Dr. Menno ter Braak

143b Beukelsdijk

ROTTERDAM

 

24 October 1931

 

Hooggeachte Heer ter Braak,

Bij diverse artikelen en studie's zou ik graag terugkomen op uw ‘Carnaval der Burgers’, een werk waarvoor ik bizonder veel belangstelling heb, maar dat de een of ander mij afhandig schijnt te hebben gemaakt. Zou ik misschien door uw bemiddeling van den uitgever een ander exemplaar kunnen krijgen? - Ik ben u bij voorbaat zeer erkentelijk en teeken, met de meeste hoogachting en met vriendelijke groeten,

[P.H. Ritter Jr.]

 

Origineel: Utrecht, Universiteitsbibliotheek

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie