Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 21 februari 1938

Den Haag, 21 Febr. '38

Kraaienlaan 36

 

Beste Gomperts

Hartelijk dank voor je briefje. Je diagnose is juist: het boekje is een uitlooper van de ‘Christenen’ en qua talis ook niet anders dan een verificatie van mijn opvattingen, daar waar de godsdienstige ‘breuk’ schijnbaar de disciplinaire continuïteit het meest verduistert. Deze verificatie was mij een behoefte, omdat ik mij al verifieerende van mijn boek over het Christendom juist voel afdrijven naar een dialectische ‘omslag’. Ik hoop, dat die ‘omslag’ op een roman uitloopt, want hij verschijnt me voortdurend in (nog vage, maar hardnekkige) romanfiguren. Overhaasten zou hier alles bederven, dus ik wacht. Maar wie weet, al wachtend wordt men ouder, en misschien lukt het niet meer. Deze gedachte hangt weer samen met het geprojecteerde boek... Het boekje ‘Mephistophelisch’ is een verzameling korte stukken en aphorismen, zeer omgewerkte dingen uit ‘Vaderland’-artikelen, die ik voor mijn plezier heb geschreven. Verwacht dus niet van dit boekje den ‘omslag’ voornoemd; het is een intermezzo, beginnend met een citaat uit je P.C.-artikel en een citaat van de Wijnands Francken prijscommissie. Ik zend het je na verschijnen toe.

Ik reken op een invitatie voor je ‘Romeo’! De opvoering van ‘Liluli’ was een van de zeldzame verademingen (met alle tekortkomingen, of misschien wel daardoor) in mijn verdoemd Toneel dubbelgangersleven. Van der Vies lijkt mij trouwens de eenige regisseur in Nederland, die niet met de palurkachtige neigingen van het regisseursberoep is behept. Misschien krijgt hij daarom ook wel geen engagement. Dus: mag ik op de invitatie rekenen: ik schrijf er dan vanzelf over in het Haagsche orgaan.

v.gr.

Menno ter Braak

 

Is het mogelijk dat ik van te voren je bewerking lees: wordt deze gedrukt?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie