Menno ter Braak
aan
H.A. Gomperts

Den Haag, 5 januari 1940

Den Haag, 5 Jan.40

 

B.G.

Ik weet niet, hoever je al bent opgeschoten, maar lees toch nog even het artikel van V. Duinkerken in De Tijd van 4 Jan. Ik zal er in geen geval meer op ingaan, maar het is typerend voor de fluimige methoden, die de man zich eigen heeft gemaakt. Op de paar feiten van illoyale klets, die ik hem destijds in Het Vad. presenteerde, heeft hij met geen woord geantwoord, maar nu insinueert hij, in een heel ander verband, opnieuw over deze quaestie, zonder dat een sterveling kan controleeren, welk figuur hij heeft geslagen.

Ik schrijf je dit alleen ter documentatie, niet omdat het van belang is voor je betoog, natuurlijk. Ontving je het V.Bl.-nummer, waarin Z.Ed. en ik samen over het Christendom essayeerden?

h.gr. je

MB.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie