D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 13 juni 1925

Z 13/6 '25

Beste Menno.

Dondersjammer, dat het Volk je stuk niet heeft genomen. Greshoff kon het niet meer plaatsen; te laat voor D.G.W. Overigens alleraardigste bizonderheden dienaangaande gehoord. Zij zitten alleen in de Bockhalle als er vreemden in A. zijn. Er wordt nooit over fascisme gepraat, alleen over wijn, vrouwen en soms over litteratuur. Antonini is 'n graaf, maar sinds zijn 2e jaar in Holland, ging in Doesburg op het gym, en wist niets van fascisme af. Hij is pas 1 jaar, om te dienen, in Italië. Er bestaat eenvoudig geen (kroeg-)kliek. Niettemin raad ik je aan: probeer het bij de Groene; wat geeft het: vandaag komt het stuk over Greshoff; het is dus nog steeds actueel.

Verder: Henrik wil een blad oprichten. Iets als Boek en Kunst maar uitgebreider, iets als de ‘Nouv. Littéraires’. Hij vindt het noodig ‘voor het schrijven van actueele artikelen, kleine opmerkingen, kritieken, enz.’; ‘korte, kernige, actueel-litt. journalistiek’ wil hij erin pleegen. En een redactie vormen van jou, hemzelf, Jan en mij; fl 4 - per jaar, 20 ct. p.no., 300 abonn. Hij wil de krant in opzet beperkt zien tot de ‘jongere, nationale poesie’.

Mijn op- en aanmerkingen zijn deze: Is zoo'n krant noodig, behalve voor het genoegen des heeren S.? Vraagt men erom? Het ding zou bestaan náást D.G.W. en Bijblad N.R.C. Wat heel hachelijk is. Bovendien lijkt mij de nationale poezie wel zeer gering om een krant voor op te richten en om de 14 dagen te laten verschijnen. Intusschen wil Greshoff iets dergelijks van D.G.W. maken en hij heeft veel meer routine om zoo iets klaar te krijgen dan wij, terwijl hij al klaagt dat het wel gaat, maar heel langzaam.

Bovendien daagt zoo'n krant uit tot ‘verjournalisten’. Dit mogen wij niet. De dingen die je in dat blad zou schrijven zijn zonder eenig verder belang. Ik geloof dat wij, op onze leeftijd, ons grondig zouden bederven. Laten wij toch werken, zooals Roel zegt. Goed, maar dan ook echt en niet flodderen.

Het zou ook enorm veel tijd vergen, dat redacteur-spelen. En de V.B. zijn er. Ik vind het een beetje onder de duiven schieten. Te beroerd om te schrijven voor dat blad (omdat hij geen redacteur is!) en een nieuw blad oprichten, waarin hij alles kan loozen. Nu ik zoo erover zit te schrijven, wordt het me hoe langer hoe onsympathieker. - Laat er iets over weten! -

Loeb heeft Rens 10 gld. honorarium gegeven. Henny en Jan (tevens namens ons; voor jou voor je nog niet geschreven ‘notitie’) hebben een campagne tegen hem op touw gezet. Dat is goed. - Als wij uit A. weg zijn, slaat het Henny altijd in zijn bol, geloof ik. Jan vindt alles prachtig wat hij uitdenkt en een rem mankeert.

Greshoff heeft mij een mooi aanbod gedaan: elke maand in een eigen rubriek een 3 kolommige karakteristiek van een dichter; geheel vrij in de keus. Gehonoreerd. Maar ik heb het er wel druk mee, want eerst is het zaak om het heele werk van zoo'n vent te lezen (van Deyssel bv, of v/d Woestijne...).

Nou kerel, hou je taai. Schrijf gauw; ook aan Henny of je er voor voelt (oordeel onafhankelijk van mijn opmerkingen die ik hem al schreef behalve dan mijn bezwaar tegen zijn Streberei, dat hij wel weet zoo langzamerhand).

Hartelijke groeten van huis tot huis.

Je Dick

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie