Briefwisseling Menno ter Braak - J.F. Ankersmit

J.F. Ankersmit
aan
Menno ter Braak (Amsterdam)

Amsterdam, 8 juni 1925

Den Heer M. ter Braak

Hier

Amsterdam, 8 Juni 1925

G.H.,

Het recht om krachtig te antwoorden op de patserige woorden des heeren B. over Heyermans kan den kritikus van een soc. dem. blad kwalijk ontzegd worden. Het lijkt mij dus al een heel slecht gekozen gelegenheid om over de Jong's schrijfwijze den staf te breken. De heer B. moge zich zeggen, dat wie kaatst, den bal moet verwachten.

Hoogachtend

J.F. Ankersmit

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie