Briefwisseling Menno ter Braak - Anti-fascistisch Studentencomité

Anti-fascistisch Studentencomité
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Amsterdam, 15 mei 1935

Den Weledelzeergeleerden Heer Dr. M. Ter Braak

Pomonaplein 22 Den Haag

A'dam, 15 Mei '35

Weledelzeergeleerde Heer,

het Antifascistisch studentencomite afd. Amsterdam is van plan in de eerste week van Juni een kunstavond te beleggen naar aanleiding van de herdenking van de boekenverbranding in Duitschland. Wij hebben ons ten doel gesteld, om daar te laten declameeren uit de verboden boeken, waarvoor wij reeds A. van Dalsum en Willy Haak uitgenoodigd hebben. Ook zijn wij in onderhandeling met een bekende musicus, om enkele werken te laten spelen van in ongenade gevallen componisten.

Gaarne zouden wij ook een bekend auteur een inleiding laten houden over het fascisme en de kunst. Het antifascistisch studentencomite zou gaarne zien, dat gij deze taak op U zou willen nemen. We verzoeken U daarom, om, als gij deze uitnoodiging aanneemt, ons dit zoo spoedig te willen berichten. Wij kunnen dan een nadere regeling treffen over datum, onderwerp, etc.

Vanzelfsprekend vergoeden wij de reiskosten. Mocht gij zelf verhinderd zijn, dan zou U ons misschien een plaatsvervanger kunnen voorstellen.

In de hoop, zoo spoedig mogelijk iets van U te mogen vernemen teekenen wij, namens het antifasc. stud. comité

H. v. Gogh

J.W. Bouwersstraat 3

Amsterdam (Z).

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie