H.W. dèr Mouw-van Enst
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 14 mei 1935

den Haag, 14 Mei

 

Hooggeachte Heer ter Braak,

Ik dank U hartelijk voor de toezending van Forum. Met groote belangstelling heb ik Uw artikel, waarin U weer zulke waardeerende woorden over Adwaïta zegt, gelezen, evenals ik trouwens alles wat ik van Uw hand te pakken kan krijgen, met de meeste interesse lees.

Vic. van Vriesland heeft mij geschreven, dat U tegen het najaar hem wilt helpen, het nagelaten werk van Adwaïta na te zien, en misschien wilt probeeren, het ook uitgegeven te krijgen.

Hoe ik waardeer Uw durf om zoo als U deed over hem getuigen tegen de bijna algemeene opinie in en dat U nu ook weer van Uw weinige vrije tijd voor zijn werk zult willen afstaan, kan ik U niet zeggen.

Met beleefde groeten.

Hoogachtend,

N. dèr Mouw-v.Enst

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie