Briefwisseling Menno ter Braak - N.V. Drukkerij en Uitgeverij De Arbeiderspers

N.V. Drukkerij en Uitgeverij De Arbeiderspers
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

Leeuwarden, 3 augustus 1935

Leeuwarden, 3 Aug 1935

Weled. Heer,

Een toneelvereniging alhier zal het door u geschreven toneelstuk ‘De Pantserkrant’ willen opvoeren. Zij vraagt ons of daarvoor een opvoeringsrecht verschuldigd is. Aangezien de uitgever ons naar u verwijst, verzoeken wij u hiermede, ons de gevraagde inlichting te verstrekken.

Gaarne in afwachting van uw bericht,

hoogachtend

J. W van de [Poel?]

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie