Menno ter Braak
aan
Roel Houwink

Amsterdam, 26 mei 1925

Amice

Hierbij een artikeltje over de film, dat ik de redactie ter beoordeeling toezend. (Altijd in de veronderstelling, dat de ‘Vrije Bladen’ nog verschijnen, want het vijfde nummer werd nog altijd niet mijn deel!) Mocht het voor de V.B. bruikbaar zijn, dan zou ik hieraan graag het onbescheiden verzoek toevoegen om plaatsing in het Juninummer. (Ik begrijp, dat ik na de termijn kom en vraag dus aarzelend.) De kwestie is, dat ik deze gedachten formuleerde naar aanleiding van de ‘Stem’enquête, zooals je zult zien. Het stuk polemiseert eenigszins tegen Verkade en komt dus, vooral bij een eventueel v.d. Bergh-Julinummer, later wel wat als mosterd na het costerlijke maal. Ik beveel mijn verzoek dus in redactioneele aandacht aan.

De studie over Adwaita, die wel wat langer zal worden, hoop ik je binnen afzienbaren tijd te kunnen toesturen.

m.h.gr. ook aan Marsman

Menno ter Braak

Origineel: Jerusalem. Particuliere collectie.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie