D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Eibergen]

Zutphen, 25 augustus 1925

Z : 25/8.25

 

Mon cher.

Even, zéér kort, een antwoord op je brief, die uitmuntte door zijn onderhoudendheid en blijk gaf van je compleet herstel, gelukkig. Ik acht het dan ook, om deze gevolgtrekkingen, fout gezien, dat je niet mee zoudt gaan naar Parijs. Daar mijn moeder erbij is, kan je ervan verzekerd zijn, dat we ons niet vermoeien; waar mijn oom erbij is, die eenige jaren in P. heeft gewoond en een, ik mag wel zeggen, ‘wereldervaring’ heeft, behoef je je evenmin over taal-complicaties of onaangename avonturen ongerust te maken. Het geld, dat ‘oom Jan’ ter beschikking stelde, is toch niet op? Of trok hij het in, na de engelsche mislukking? Het zou nu zoo gemakkelijk gaan: eerst logeer je bij Dolhain (die je een dezer zou uitnodigen voor de 1e helft van Sept.) en dan gaan we gezamentlijk op reis: 1 dag in Brussel, overnachten, en op ons gemak door naar P. - Alle beangstigingen van: alléén op enorme perrons staan met alle monden vol tanden, zijn uitgesloten. En je hebt immers toch nog een reis naar P. tegoed, nietwaar? Zie, dat alles nog geregeld wordt in dezen geest; ik zou het zoo ontzettend prettig vinden!

Inderdaad las ik het ‘feuilleton’ in P.C. niet; ik doe dat nooit, en wist niet dat het van jou was. Maar na je voorafgaande ‘Kritik der Methode’, blijf ik hardnekkig volharden bij het overslaan van dit product. Schaam je toch! - Het stuk over Mann, vind ik, die niets van M. ooit las, zeer goed; ik bedoel dus: qua schriftuur. Zeker: iets te eklektisch, te feingeisterig, maar toch met karakteristieke trekjes, die bewijzen dat hij erin thuis is en de stof systematisch èn lezend heeft begrepen. - Het kaartje van J.C.S.W. moet tot lokaas blijven dienen voor je komst. Je krijgt het niet eer te zien dan in Z. Eigenlijke reden: ik moet nog antwoorden! -

Op Ine ben ik, integendeel, zeer ontstemd na haar geringschattende kritiek t.o.v. Eline, die zij niet kent. Alleen om déze reden, want ze zal wel gelijk hebben; maar deze, op vrouwelijke ‘Intuitie’ berustende minachting, aanvaard ik niet zonder meer.

Je ziet: ik word ervaringsfilosoof, en mijn ervaring in deze ‘stof’ is zoo, dat ik, om met Vic te spreken: ‘lichte’ vrouwen meer apprecieer dan ‘zware’. -

Vanavond komen neef en nicht Valkenburg. Ik zal hem bedwelmen om eens naar Borculo en Eibergen te gaan met de auto. Dan zie je me wel.

Schrijf me onmiddellijk of (dat) je meegaat (of niet). Wij bespreken plaats in een eenvoudig hotel; dan bestellen wij er één bij.

Hartelijke groeten, ook aan je fam. en van de mijne,

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie