D.A.M. Binnendijk
aan
Menno ter Braak [Berlijn]

Amsterdam, 26 januari 1927

A'dam: 26 Jan. '27

 

Beste Menno.

In haast en door overstelpende drukte helaas te laat mijn allerhartelijkste gelukwenschen met het vijfde lustrum van je aanwezigheid op dit ondermaansche. Je kent mijn wenschen voor jou: mogen zij voor den dood nog eens vervuld worden! -

Maandagavond, na afloop van de krant, haastig Mozart gespeeld in Zutfen. Om 4 uur dronken naar bed; om 6 uur op; eerste trein terug. Heelen dag werken, 's avonds extra stuk schrijven voor de krant over Jannings' Tartuffe. Je begrijpt, dat ze me gisteravond konden uitwringen.

Enfin: alles komt terecht.

Spoedig meer.

Hartelijke poot

je Dirk

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie