Menno ter Braak
aan
Jo Planten-Koch (Neede)

Berlijn, 22 februari 1927

B.J.

Ziehier de Potzdamer Platz, thans bij avond. - Mij gaat het hier naar wensch, aan de griep ontsnapte ik tot op heden (afkloppen!). Gaarne zou ik eens iets meer dan losse briefkaarten willen schrijven, maar ik ben zoozeer door allerlei dingen in mijn anders zeer vlotte schrijfijver belemmerd, dat ik vrees daartoe geen gelegenheid te zullen vinden. Tops zond ik de vorige week ook eens een levensteeken.

hart. gr. ook aan alle huisgen.

t. à t.

Menno

 

Origineel: particuliere collectie. Prentbriefkaart ‘Berlin bei Nacht. Potsdammerplatz mit Verkehrsturm’.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie