Ant Faber
aan
Menno ter Braak [Rotterdam]

[Zutphen], [na 16 juni 1932]

Beste Menno

In haast een krabbeltje. Bedankt voor de beide brieven. Je draagt me nog maar wat op.

Wat Margot betreft: 'k heb dat direct Maandag 20 keer overgelezen en mezelf gepeild enz. Waar het in zit weet ik niet; maar ik ben Margot niet en ken haar nog steeds niet genoeg om me daar zoo in te verplaatsen dat ik zou kunnen opschrijven hoe ik dat ‘geleefd’ zou hebben. Jij hebt haar geschapen, vergeet dat niet. En langzamerhand ga ik het werkelijk goed vinden, zoo als het er staat, niet omdat ik niet weet hoe anders. Maar, de volgende week zal ik het nog eens ter hand nemen, heb dus nog even geduld; werk maar rustig verder. Ik kan het op 't oogenblik niet doen. De heele week had ik tante Pietertje te befietsen en bezig te houden, wel prettig hoor! Maar ik ben zoo verschrikkelijk moe, en leidt aan malaise. Ik word misselijk, als ik ‘denk’ en geloof werkelijk, dat ik langzamerhand bezig ben met de laatste kilometers van m'n omweg.

Uit deze geest kunnen dus geen antwoorden voortspruiten, die goud waard zijn!

Ook het demasqué blijft rusten tot de volgende week; ik begrijp niet heelemaal wat deze Mevrouw bedoelt. En je begrijpt dat een antwoord en commentaar aan jou hier op ook mezelf uit m'n tent zal lokken, hetgeen in deze materie niet zoo gemakkelijk is.

Morgen om 7 uur naar Texel. 'k Heb zoo'n vreeselijke zin! 'k Begrijp, dat je me benijdt; ik benijd mezelf ook! Spreek maar met de Bloems af, hoe je wilt! Over 14 dagen vind ik het prettigste in Rotterdam te komen. Jij moet er ook eens uit; 'k vond dat je er moe uitzag Zaterdag, hoe bezorgd!

Ik schrijf in elk geval uit Texel. Als je een beetje zin hebt, schrijf dan ook even naar Texel, b.v. Zondag. 'k Schep er een kinderlijk genoegen in om post te krijgen, als ik uit ben, een paar regels is voldoende!

'k Verheug me zeer op den uitgang naar het Kurhaus - niet het minst om met jou gezellig uit te gaan.

't Beste met al de examen herrie! Kijk maar braaf dictée's na. Je hoort dus wel wat.

Dag hoor!

Veel groeten.

Ant

 

Groet Truida! Adres Texel is:

Hotel ‘Prinses Juliana’

Koog, Texel.

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie