J.J. Slauerhoff
aan
Menno ter Braak

Parijs, 13 november 1934

Parijs, 13 Nov. 34.

Beste ter Braak,

Over eenige dagen zal ik hoogstwaarschijnlijk in Holland zijn en hoop ik ook jou te zien -

Enkele verzoeken gaan vast vooruit.

Vooreerst - ik hoorde dat je met een inspecteur van politie indertijd Katendregt hebt verkend. Dat zou ik ook graag eens willen doen, als ik tijd heb.

Dan zou ik gaarne een redactie wijziging van Forum zien - Ik geloof dat als je je persoonlijkheids-ideaal etc. wilt handhaven dat je dan wel alle zeilen bij mag zetten - en vooral aan de jeugd denken.

En Forum is ook zoo'n zeil, misschien maar een gaffel maar 't helpt toch.

Nu vind ik dat er van een van de redacteuren zeer weinig uitgaat, en allerminst geschikt is, de jeugd te boeien te trekken te bezielen.

Ik bedoel V. v. Vriesland -

In het tijdschrift zelf is niets van hem te merken. In de Rott. Crt. staat hij allerminst op de bres. De Orient wordt geprezen door Hubert Noot, Uyldert hemelhoog verheven door Verwey allerlei juffrouwen in rotproza boeken door hem zelf.

Dus is zijn figuur allerminst geschikt de jeugd ontzag in te boezemen en vertrouwen.

Ik verzoek je of jullie de redactie te wijzigen het verder zonder V. v. Vriesl. te doen of een jongere te nemen -

Van werken voor mij zelf zul je mij wel niet verdenken: iets wil ik nog wel van de vrijbuiter houden, en niet redacteur worden.

Mocht hier niet voor worden gevoeld, dan moet ik mijn medewerking ten eenen maale stop zetten.

En zal in andere tijdschriften Groot Ned, Stem etc. verder publiceeren - Ik verander niet van meening. Eddy is 't hier wel eenigszins mee eens.

Schrijf mij s.v.p. over een en ander aan dit adres.

Dr H. Feriz Koninginneweg 130 Amsterdam

 

P.S.

Ik zie toevallig voor de afzending je brief aan Eddy. Je bent het dus ‘au fond’ met mij eens en met hem, en bent toch van plan te berusten in t feit dat ik opstap.

Dit begrijp ik van jou niet. Je moet toch het belang inzien van een levende redactie en je laat het maar zoo geheel volgens het oude systeem.

Ik hoop dat je je bedenkt en iets doet. Mocht je scrupules hebben dan zal ik zelf de zaak wel aanhangig maken. Maar 't ligt op jouw weg.

Persoonlijkheid! Jeugd! Vitaliteit! Et ou sont ils, chez Monsieur de Vriesl?

tàt

Slau

 

P.S. Hierbij ook een fragment ‘Leven op aarde’ dat ik op aanraden v Eddy omwerkte om te worden gepubliceerd. Zetsel kan nog gebruikt!?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie