Menno ter Braak
aan
Victor Varangot

Rotterdam, 5 oktober 1933

5 Oct. '33

 

Amice,

Je beide stukjes vond ik bijzonder aardig; ik heb ze (in de meening, dat je daar geen bezwaar tegen zoudt hebben) als I en II samengebracht onder den titel Illusie en ze naar mijn collega's van ‘Forum’ doorgezonden, met het voorstel, ze in Nov. nog te plaatsen. Ik verbeterde ook een enkele fout. Mocht je tegen een en ander protest aantekenen, dan hoor ik het wel.

Ik schreef over je aan Greshoff, hem speciaal heb ik je aanbevolen, omdat hij zeer geschikt en hulpvaardig is, zijn adres is: 130 Bd. Aug. Reyers, Schaarbeek.

v.gr.

 

Houd mij vooral van je faits et gestes op de hoogte; ze interesseeren mij zeer.

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie