Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Hilversum, 27 juli 1935

Hilversum, 27 Juli 1935

 

Beste Menno

Je twee brieven hebben me ontstemd door je hardnekkig onbegrijpen van ons standpunt. Waarom ben jij degene die beleedigt en dan zegt je niet te willen ‘brouilleeren.’ Is zoo'n constructie niet min of meer belachelijk? Ik zal je die beleedigingen en insunuaties niet kwalijk nemen, niet omdat jij zoo'n afkeer hebt van ‘brouille’, maar omdat ik aanneem dat je ze uit te goeder trouw om de ‘ponteneur’ van je zuster. Of je die ‘eer’ van je zuster met een dergelijke houding verdedigt en niet eerder [x]

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie