Victor Varangot
aan
Menno ter Braak

Brussel, 13 augustus 1935

Brussel, 13 Augustus 1935

 

Beste Menno

Greshoff stuurde mij een advertentie uit het ‘Vaderland’ op, waarin werd gevraagd een ‘literator- secretaris voor nieuw op te richten maandschrift.’

Daar ik een dergelijke bezigheid zeer ambieer heb ik onmiddellijk een sollicitatiebrief geschreven (Nu zeer serieus).

Als referentie heb ik o.a. jou opgegeven, in den hoop, dat je me terwille wilt zijn. Je hoeft niets te zeggen over mijn journalistieke capaciteiten. Daar kun je m.i. beter over zwijgen, omdat het een zaak is, die jij noch ik kunnen beoordeelen tot nu toe. Bij die kwestie met het Hollandsch Weekblad zijn te veel toevalsfactoren in het spel geweest, dan dat dat als etiket voor m'n leven zou kunnen dienen. Ik zou het zeer op prijs stellen, wanneer je me in deze eventueel zoudt willen helpen. Greshoff, die meer te klagen zou kunnen hebben, is bereid gunstig over me te refereeren. Hier gaat het bovendien heelemaal niet om journalisme.

Van de Zuid-Holl. Uitg. Mij hebben wij nog niets gehoord.

Ik ben nog aan iets bezig wat ik aan Forum zou willen insturen. Komt Virginia er met September in? Zoo nee, kan dan hetgeen ik onder handen heb nog voor het Sept. nummer dienen? Tot wanneer kan ik het dan inzenden? Wanneer vertrekken jullie naar Sestri? Laat dat even hooren?

Wij danken jullie nog wel voor de gastvrijheid en Ant voor haar hartelijke zorgen.

Veel nieuws is hier niet. Prettige vacantie! Hartelijke groeten van Truida en mij voor jullie beiden.

je Victor

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum=

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie