Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 13 augustus 1935

den Haag, 13 Aug. '35

 

B.J.

Tenslotte heb ik de heele reis nog omgegooid, omdat het bleek, dat overnachten in Bazel goedkooper uitkwam dan een slaapwagen (die wij wilden nemen, omdat Ant niet zoo best tegen reizen kan); maar voor de ontvangst door de holl. kolonie, die wij uiteraard zeer op prijs zullen stellen, maakt het geen verschil. Wij gaan nu Zaterdag met den dagtrein naar Bazel, vertrekken daar Zondag 6.55, zijn dan 14.35 in Milaan en 17.56 in Genua. Aangezien het ons wel niet lukken zal om 18.05 aldaar naar Sestri te nemen, gaan we dan eerst even de stad in en vervolgens 20.10 door naar S., zoodat wij uiteindelijk aldaar arriveeren te 21.11. Dit veronderstelt, dat alles klopt. Mocht er ergens iets niet kloppen, dan zullen we, hoop ik, met een andere trein toch wel komen. In ieder geval weet je, dat we, als we er 21.11 niet zijn, ergens tegenslag hebben gehad.

Over alles verder dus mondeling. Beschouw dit schrijven, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, als mijn definitieve en laatste bericht. Hoe ik nog door al de loopende rotzooi heen moet komen weet ik niet, maar het zal wel op eenigerlei manier lukken. Van Eddy hoor ik maar niets! Zelfs zijn vacantieadres heeft hij me niet gezonden, tot dusverre!

Tot spoedig ziens dus! Hart. gr. over en weer

je Menno

 

P.S. Misschien wil je wel zoo vriendelijk zijn onze komst ook even bij Neptunus aan te zeggen?

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie