Menno ter Braak (geschreven door Ant ter Braak-Faber)
aan
Nijgh & Van Ditmar

Den Haag, 5 november 1934

ter Braak, Pomonaplein 22, den Haag

5 November 1934

 

Zeer geachte Mejuffrouw van Dijk,

Hierbij zend ik U de honoraria-opgave over November, benevens onkosten-nota van het Secretariaat.

Voor december-nummer is alle copy in Uw bezit, nl. de drie novellen. Het adres van den heer Cola Debrot is weer veranderd. Het is nu: p\a Caland, Amstelkade 181 Amsterdam. Wilt U dit even noteeren met het oog op de proeven van ‘Mijn zuster de negerin’.

Het adres van den Heer Gans is voorloopig Laan van Nieuw-O.Indië 147 Den Haag. Wilt U hem ook nog een exemplaar van dit nummer toezenden?

Hebt U reeds copy uit Vlaanderen ontvangen voor het novellen-nummer? Ik hoop, dat zij een beetje spoed zullen betrachten, zoodat dit december-nummer nu ook werkelijk het novellen-nummer kan worden.

 

Doorslag: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie