R

Briefwisseling Menno ter Braak - K.H. de Raaf

K.H. de Raaf
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 4 november 1934

4 Nov. '34

Weledel zeergeleerde Heer,

Uw verzoek, de twee vragen over stelselmatig onderschatten en overschatten te beantwoorden, heeft mij aan het nadenken gebracht over de kritiek. Het resultaat gaat hier nevens. Het is niet wat U bedoelt, maar misschien kunt U het toch gebruiken. Zoo niet, dan wilt U wel zoo goed zijn, het mij terug te sturen?

Eene vraag. Is het wel juist, te spreken van ‘stelselmatig’? Gaat waardeeren en afkeuren, populariteit en impopulariteit, niet veeleer buiten alle stelselmatigheid om? Vooral wanneer het 't groote publiek betreft?

Hoogachtend

Uw [dw]

KH de Raaf

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie