Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 8 oktober 1935

8 October 1935.

 

Den weledelzeergeleerden Heer

Dr. Menno ter Braak

Pomonaplein 22

Den Haag.

 

Beste ter Braak,

Hierbij een afschrift van mijn brief aan Lewin.

Ik maak mij wel een beetje ongerust over die mededelingen in de pers over Forum. Ik hoop waarlijk niet, dat er veel ruchtbaarheid zal worden gegeven aan alles wat in de redactie is geschied.

Wie neemt het initiatief tot het bijeenroepen van een redactievergadering?

Beste groet,

D. Zijlstra

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie