Menno ter Braak
aan
Nijgh & Van Ditmar N.V.

[Den Haag], 13 januari 1939

13 Jan 1939

 

B.Z.

Toevallig verneem ik van een Haagschen boekhandelaar, dat behalve ‘Hampton Court’ ook ‘Dr. Dumay’ plotseling voor den prijs van f.0.95 wordt verkocht (of liever ‘verramscht’). Eerlijk gezegd is het mij buitengewoon onaangenaam, dat ik zulk een prijsverlaging via den boekhandel moet hooren, terwijl ik er noch over geraadpleegd ben noch zelfs van in kennis gesteld. Zooiets getuigt niet van veel égards voor den auteur van het boek in quaestie, die toch zeker ook, al is het dan slechts in de laatste plaats financieel, bij de lotgevallen van zijn werken is geïnteresseerd.

In het contract is over een dergelijke prijsverlaging geen bepaling opgenomen, en art.4 daarvan kan natuurlijk worden beschouwd als een rechtvaardiging van een prijsverandering (art. 4 contract ‘Dumay’ is art. 2 contract ‘Hampton Court’). Ik beroep mij dan ook niet op den letter van het contract, maar op den geest van onderling overleg, die er m.i. tusschen uitgever en auteur op ieder gebied dient te bestaan. Ook tegen prijsverlaging van boeken, die niet meer ‘gaan’, wil ik mij allerminst verzetten, alleen tegen de wijze waarop. Deze manier maakt den indruk van een uitverkoop van waardeloos papier, waarbij het zelfs niet noodig wordt geacht den auteur te verwittigen. Ik neem aan, dat het zoo niet bedoeld is, maar het lijkt zoo. Ik geloof bovendien, dat er wel andere manieren zijn, om zulk een prijsverlaging door te voeren, zonder dat het publiek den indruk krijgt, dat de auteur door den uitgever wordt ‘uitverkocht’. In ieder geval zou ik graag willen, dat je hierover je gedachten eens liet gaan, en dat ik in de toekomst op zijn minst geraadpleegd werd, als er iets extravagants met mijn boeken gebeurt.

De Slauerhoff-quaestie lijkt mij langzamerhand zoo gecompliceerd geworden, dat ik zonder een nieuwe vergadering geen oplossing meer zie. Ik hoop daarop aan te sturen, maar de afzonderlijke leden zijn moeilijk te bereiken, althans voor één datum vast te leggen.

h. gr.

 

Doorslag: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie