Menno ter Braak
aan
J. Greshoff

Den Haag, 13 januari 1939

Den Haag, 13 Jan. '39

 

Beste Jan

Vandaag heb ik een tweede bespreking met Leopold gehad, die het resultaat opleverde, dat ik van de betrekking definitief heb afgezien. En dat wel, omdat van de zijde der H.P. geen veranderingen in het niveau, die ik als voorwaarde had gesteld (althans voor de litteraire rubriek), konden worden geaccepteerd. Men is bang den geweldigen economischen bloei te schaden door zulke maatregelen. Leopold heeft mij dit alles volkomen eerlijk meegedeeld, en ik kon hem toen dan ook volkomen eerlijk bedanken. Het is jammer van de tien mille, maar de omstandigheden dwingen mij gelukkig niet mij te ‘verkoopen’, om een Varangistischen term te gebruiken. Had ik in het werk perspectief gezien, dan zou ik mij, ook al om van Picard c.s. af te zijn, onmiddellijk ‘verkocht’ hebben; maar zonder dat is er geen muziek in voor mij. En van zes mille kan men ook leven.

Dat is dat. Het spijt mij eigenlijk alleen om Picard en om de mogelijke samenwerking met Leopold, dien ik bijzonder aardig en begrijpend vind. Hij komt rond voor zijn ‘zaken’ uit en zit niet te lamenteeren als een Oxford-orgel, gelijk Ernst de Lang. Maar het is van de baan en dus: exit H.P.

Ik zond den brief van Dubois dadelijk aan Vestdijk door en kreeg al antwoord van hem, dat hij probeeren zal D. werk te geven. Aan Het Vad. weet ik momenteel niets; van iemand als De Lang is medewerking voor geld nu eenmaal iets, dat hij liever maar vermijdt. Hierbij brief no.2 terug; de andere is nog bij Simon.

Ik schreef over Perk. Het stuk lijkt me beter geschreven dan kroniek no.1, waarover ik heusch tot eigen verbazing veel goeds vernam; want ik vond den stijl te gedrongen, niet doorzichtig genoeg. Smaken schijnen te verschillen.

Ik verkeer weer in een toestand van onverschilligheid t.o.v. de buitenlandsche politiek. Blijkbaar hangt de wijze van reageeren daarop volkomen van je eigen dispositie af. Misschien was ik te veel bezig met die H.P.-quaestie. Die kogeltjes historie lijkt me overigens niet zoo gevaarlijk, als in het begin scheen; en van troepenconcentraties ben ik zoo beu, dat ik eerst zeker moet weten, of het bericht waar is. Iets zal er wel van aan zijn, maar er zijn ook tegenspraken. Ik reken maar op Privat.

veel hartelijks over en weer

je Menno

 

Mocht je Wim in Parijs tegen het lijf loopen (hij reist daar huwelijk), vertel hem dan het resultaat van de H.P.-historie. Jullie telegram en cadeau zijn zeer geapprecieerd!

 

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie