Nijgh & Van Ditmar N.V.
aan
Menno ter Braak

Rotterdam, 17 april 1940

17.4.40

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr Menno ter Braak,

Kraaienlaan 36,

DEN HAAG.

Aanteekenen

Geachte Heer ter Braak,

Op verzoek van den heer Lekkerkerker doen wij U hierbij toekomen de door hem gecorrigeerde drukproeven van deel II Poëzie, alsmede twee stel drukproeven van het voorwerk. Hij zou een en ander deze week met U behandelen.

Hoogachtend,

Nijgh & van Ditmar N.V.

H. Meijer

LM.JB.

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie