Menno ter Braak
aan
K. Lekkerkerker ( Brussel)

Den Haag, 16 april 1940

Amice L.

Uitstekend. Laten wij afspreken, dat je ± 2 uur ten mijnent komt; wij hebben dan den heelen middag om den boel door elkaar te gooien en weer op te stellen als het noodig is. Inmiddels zul je de proeven wel ontvangen hebben. De enigszins polemische vorm van de aanteekeningen van Du Perron behoef je niet als onaangenaamheden te beschouwen; hij was enigszins geprikkeld over de ‘tusschenkoppen’ en maakte die notities zonder de bedoeling er een rapport van te maken. In ieder geval is hij bezield met de beste bedoelingen: n.l. om deze editie zoo onaanvechtbaar mogelijk te maken.

Zonder tegenbericht jouwerzijds reken ik dus op je komst. Je blijft dan zeker bij ons eten?

m.v.gr.

Menno ter Braak

Origineel: Amsterdam, Erven K. Lekkerkerker. Brief.

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie