Briefwisseling Menno ter Braak - Fa. Van Benthem & Jutting

Fa. Van Benthem & Jutting
aan
Menno ter Braak (Den Haag)

16 april 1940

16-4-1940

 

Weledel Geboren Heer,

Door de Firma Nijgh en van Ditmar te Rotterdam, kregen wij Uw adres, als bezitter van eenige curiosa van wijlen de dichter Slauerhoff. Daar wij voornemens zijn van 15 Mei tot 1 Juni, een Slauerhoff tentoonstelling in te richten, komen wij tot U met de vraag, of wij evenals U reeds eerder de N.V. Broese te Utrecht, afstond, ons voor ongeveer een maand, deze ook in bruikleen zoudt willen geven. Wij zullen de voorwerpen met alle pieteit en goede zorg behandelen.

Uw gunstig antwoord zien wij gaarne tegemoet, en alle onkosten zullen wij gaarne vergoeden.

Hoogachtend,

Van Benthem & Jutting

 

Origineel: particuliere collectie

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie