Briefwisseling Menno ter Braak - Emmy J. Belinfante

Emmy J. Belinfante
aan
Menno ter Braak

Den Haag, 4 december 1934

's Gravenhage, 4 December 1934

Den Weledelzeergeleerden Heer

Dr. M. ter Braak

's Gravenhage

Zeer geachte Heer,

Kunt U bijgaand artikel publiceeren in het Forum tegen het bij U gebruikelijke honorarium? Mocht U het niet geschikt achten, dan mag ik het wel van U terugontvangen, waarvoor ik hierbij porto insluit.

Bij voorbaat dank.

Hoogachtend

Emmy Belinfante

Origineel: Den Haag, Letterkundig Museum

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie