E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Bergen, 17 april 1940

Bergen, 17 April '40.

B.M.

Daarnet kwamen de 2 boeken. Die L. komt er steeds lummeliger naast te staan; zóó indeelen kan mijn poes! Ook heeft hij titels geschrapt, bv. boven een wèrkelijke ‘conte cruel’ (naar Villiers de l'Isle Adam) die Duke of Portland heet. Dat had Sl. erboven gezet. Daar dat L. niks zei, in verband m/h vers zelf, heeft hij dat ‘toen maar’ geschrapt. Terwijl hij er onder had behooren te zetten: naar het verhaal door V. de l'I.A. bv., ter verklaring. Deze verklaring ontbreekt ook bij de nadichting v/d roman v. Henri de Régnier, Le Passé Vivant, die L. overigens bij... de afd. Vrouwen heeft gezet! Enfin, Zaterdagmiddag over dat alles, in 's mans bijzijn.

Ik zal Archipel 2e druk meebrengen. Maar wat daast die man toch telkens over een Verboden Rijk met ‘aanteekeningen’ van mij? Wat is dat toch voor een mallootig verhaal? Ik heb Verb. R. en Leven op Aarde beide doodgewoon op de leesteekens nagezien + een paar fouten (slordigheden) en Sl. heeft dat alles goedgekeurd. Dus wat wil dit dikdoenerige gevraag daarnaar? Freddy B. had het er ook al over.

Tot Zaterdag!

Hartelijk gegroet.

Je E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie