Truida Varangot-ter Braak
aan
Menno ter Braak

[29 november 1938]

Beste Menno.

Vanmiddag belde ik Greshoff op om hem te vragen waarom hij een gesprek, dat ik allang met hem had willen voeren steeds maar ontweek. Ik had hem hierin willen zeggen hoe ik over hem dacht. Hij zei dat dat niet nodig was, want dat hij dat reeds door jou vernomen had en dat hij niet het minste heil van zulk een gesprek verwachtte. Dat jij mijn brief kwaad had weggegooid en er niet op wenschte te antwoorden.

Hieruit blijkt dat jouw begrippen van fatsoen tegenwoordig volkomen tegenovergesteld aan de mijnen zijn. Je moet het mij dus niet kwalijk nemen dat ik je wèl en zelf schrijf, dat ik de brouille, die tot nu toe, ondanks al het over en weer gepraat en geschrijf, toch reeds in feite bestond nu als officieel beschouw totdat je mij wat meer je goede trouw kunt bewijzen - Hetgeen niet gemakkelijk voor je zal zijn. Japan verklaart je nu den oorlog.

Truida

 

Origineel: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie