E. du Perron
aan
Menno ter Braak

Brussel, [23 januari 1931]

Brussel, 23 Jan. (Vrijdag)

Beste Menno,

Veel dank voor Eva, dat ik met liefde aanvaard. Als je het maar ingenaaid besteld hebt, want ik laat mijn boeken tòch altijd overbinden. Enfin, als je het gebonden besteld hebt, is het ook niet erg; in den vervolge - ook voor je eigen opera - alleen gaarne altijd ingenaaide exx! Krijg ik ook nog Cinema Militans?

De Brotteaux van Carry v.B. is op zichzelf heel goed; jammer alleen dat ik St. Just achter Gamelin en papa France achter Brotteaux zie. Overigens heeft C.v.B. niet, zooals je zei, de ‘oplossing’ in die Brotteaux-figuur gezien, ze geeft toe dat Gamelin een grooter oppositiefiguur blijft dan Brotteaux, en dat de zwakheid van Brotteaux steekt in zijn ‘niet partij kiezen’, wat noodig is! Vandaar de ‘eindwaarheid’, die papa France eerst in een later boek vond: La Révolte des Anges, en wel op de laatste pag., na den droom van Satan: ‘Il faut combattre Jaldabaoth (= God, Jupiter) en nous-mêmes’. - Gek dat jij la Révolte niet las, terwijl je papa France toch nogal au sérieux nam. Doe het alsnog en laat Thaïs waaien.

Ik ben uiterst benieuwd naar je 2 deelen. Heb je de proeven nu gesplitst? Zend mij alles, ook de nog ontbrekende copy. - Afscheid van Domineesland vind ik eig. niet zoo erg goed, vnl. misschien omdat het laatste woord te veel lettergrepen heeft: Domi-nees-land*). Zou je niet, met het dominées-idee achter in je hoofd een bepaalde naam kunnen bedenken voor dat land (ik denk aan zooiets als ‘Tractoria’)? Je legt ook die naam dan in je voorwoord uit, wat wèl zoo aardig is, en het boek ook een zekere geheimzinnigheid verleent. Nu zou het sommige koopers misschien bij voorbaat al afschrikken (wat overigens natuurlijk toch nog een erge bijkomstigheid zou zijn).

Dat je vriendin het niet met mij eens is over Prometheus lijkt mij logisch; zij is natuurlijk, ondanks alles, en hoe intelligent ook, een Hollandsche vrouw, en in Holland, d.w.z. voor wat werkelijk Hollandsch is, bestaat het euvel dat mij hindert eig. niet; men heeft zich met dat accent daar zóó vertrouwd gemaakt! Ik ben overigens benieuwd naar wat ze van mijn schrift zegt: vooral wanneer de uitspraken minder van calligraphischen, dan wel van graphologischen aard zijn. Ik schrijf zeer vlug, zooals ik je al zeide. Maar ik heb als kind altijd ‘lijsten’ gemaakt van mijn bibliotheek, die ik dan altijd zoo mooi mogelijk, zoo ‘gedrukt’-lijkend mogelijk, wou hebben. Misschien is dat een verklaring. Maar daarom geloof ik ook dat jij een karakteristieker hand hebt dan ik, wat je er ook op aan te merken hebt. Our dear Bows is werkelijk onvervangbaar. - Ik kreeg overigens een brief van hem, tegelijk met de jouwe, waarin relaas van avontuur, met naam en zelfs toenaam, wat trouwens zoo erg niet was in dit geval, aangezien ik er voldoende van afwist. Laat ons het vóór ons houden; met het oog vooral op den man.

De foto's ga ik straks in de stad halen; ik sluit ze hier dan in. Schrijf eens uitvoeriger over iets ‘serieus’! Je

Eddy

*)Het is ook een ‘uitstervend woord’, zou een poésiepurist zeggen.

P.S. -Hierbij de kiekjes; van de beroerde zend ik je 2 exx., van de goede 1, maar mèt de clichés. Gerda krijgt alleen de goede! (dat spreekt).

P.P.S. - Nogmaals de enveloppe opengebroken om je te danken ditmaal niet alleen voor Eva, dat daarnet binnenkomt, maar vnl. voor de hartelijke opdracht. Een ferme hand van je

E.

Zie ook de geactualiseerde versie van het notenapparaat van de brieven-editie Van Galen Last (1962).

 

Origineel: Letterkundig Museum, Den Haag

vorige | volgende in deze correspondentie
vorige | volgende in alle correspondentie